تسهیلات توسعه مکانیزاسیون13021188103

مشخصات خدمت

عنوان خدمات

دریافت تسهیلات توسعه مکانیزاسیون جهت خرید ادوات کشاورزی

نام دستگاه اجرایی

سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

نام دستگاه مادر

وزارت جهادکشاورزی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

بهره برداران بخش کشاورزی

مدارک لازم

- مالک ملزم به ارائه دفترچه کشاورزی و مدارک و مستندات لازم می باشد

- مالکینی که مالکیت زراعی آنها خرد می باشد و شرایط احراز خرید تراکتور (مطابق جدول ارائه شده در شرح خدمت) را ندارند به عنوان خدماتی محسوب می شوند و الزاما باید گواهینامه ویژه تراکتور یا گواهینامه مهارت رانندگی و سرویس و نگهداری ماشین های کشاورزی از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی داشته باشند

- مالک چنانچه گواهینامه تراکتور ندارد می تواند نسبت به معرفی راننده گواهینامه دار اقدام نماید

قوانین و مقررات بالادستی

قراردادهای منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی وبانک کشاورزی بعنوان بانک عامل و دستورالعمل های اجرایی مربوطه

هزینه خدمت

ندارد

شماره حساب (های) بانکی

ندارد

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

مرحله ارائه خدمت

غیر الکترونیکی

 

شرح خدمت (دریافت تسهیلات توسعه مکانیزاسیون جهت خرید ادوات کشاورزی)

1) این تسهیلات ، تفاهم نامه بین وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل می باشد.

2) این تسهیلات به منظور تزریق تکنولوژی های روز به بخش کشاورزی و بهینه کردن شاخص های مکانیزاسیون ارایه می گردد.

3) باز پرداخت این تسهیلات 5 ساله و بهره بانکی آن 15 درصد می باشد.

4) در صورت تخصیص منابع ، داشتن شرایط لازم و تکمیل بودن پرونده متقاضی طی مدت کمتر از یک ماه ، به بانک عامل معرفی خواهد شد.

5) این تسهیلات در سراسر کشور پرداخت و هر سال قابل تمدید است.

6) این تسهیلات نقش مؤثری جهت اشتغال زائی در بخش تولید ادوات دارد.

7) اولویت پرداخت تسهیلات ، به ماشین ها و ادوات تولید داخل می باشد مشروط به اینکه مراحل آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور را گذرانده باشند.

به استناد جلسه مورخ 2 آذر 93 کارگروه مکانیزاسیون کشاورزی (وزارت جهادکشاورزی) ، سطح مالکیت کشاورزان برای خرید تراکتور با استفاده از تسهیلات بانکی به شرح جدول ذیل تعیین می گردد.

نوع تراکتور

سطح مالکیت

تراکتور سبک و باغی

تراکتور متوسط

تراکتور نیمه سنگین

تراکتور سنگین

حداقل سطح آبی (‌هکتار)

3

7

10

20

حداقل سطح دیم (‌هکتار)

6

14

20

30

شرایط لازم جهت خرید ادوات با استفاده از تسهیلات بانکی

- داشتن نیروی محرکه (تراکتور) اسناد و مدارک مالکیت آن به نام متقاضی باشد (دفترچه ماشین ، صورت مجلس تحویل و تحول ، سند رسمی ، قولنامه رسمی ، قولنامه عادی و . . .)

- ادوات مورد درخواست با توان نیرو محرکه باشد

- برای مالکین نیرو محرکه (تراکتور) که فاقد سند مالکیت رسمی و هر گونه اسناد و مدارک مالکیت دیگر می باشند لازم است تصرف فعلی آن با ذکر مشخصات (نام و نام خانوادگی و شماره ملی و مشخصات فنی تراکتور و شامل مارک و مدل ، سال ساخت ، شماره موتور ، شماره شاسی) توسط شورای اسلامی محل و یا دهیاری روستا و تائید گردد

- متقاضیان واجد شرایط فوق الذکر با توجه به دستور العمل ذیل می توانند جهت دریافت تسهیلات بانکی برای خرید تراکتور و کمباین و ادوات کشاورزی از محل اعتبار تخصیصی برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی معرفی گردند

الف- ارائه فاکتور از فروشگاه ها و نمایندگی های معتبر و مجاز در استان با داشتن امضاء و مهر و شماره حساب بانکی ازسازنده یا واردکننده دستگاه

- فاکتور از شرکت تأمین کننده (سازنده و یا واردکننده دستگاه )

تبصره1: ارائه فاکتور برای کالا های موجود در فروشگاه توسط نمایندگی ها بلامانع است

تبصره2: به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و تضیع حقوق نمایندگی ها لازم است فاکتور های صادره توسط وارد کنندگان یا سازندگان به شرط داشتن نمایندگی در استان مهمور به مهر نمایندگی استان گردد

- برای خرید کمباین سبک داشتن حداقل 150 هکتار و برای خرید کمباین سنگین داشتن حداقل 250 هکتار کشت سالیانه در تناوب با ارائه دفترچه کشاورزی و مدارک و مستندات لازم

- در زیربخش دام برای خرید انواع تراکتورهای کشاورزی به ازای حداقل 30 رأس دام (گاو) با ارائه مجوز معتبر و مدارک و مستندات لازم

* رانندگان حرفه ای

متقاضیان تراکتور و کمباین که فاقد اراضی کشاورزی می باشند صرفاً خدماتی محسوب می شوند و الزاماً باید گواهینامه تراکتور یا کمباین ارائه نمایند

- ارائه گواهینامه ویژه رانندگی تراکتور و کمباین از راهنمایی و رانندگی یا ارائه گواهینامه مهارت رانندگی و سرویس و نگهداری ماشین های کشاورزی از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

- پروانه فعالیت در امر ارائه خدمات مکانیزه در منطقه از نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان الزامی می باشد

- ارائه معرفی نامه از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبنی بر تائید متقاضی و نیاز منطقه به تراکتور و کمباین جهت ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی

*- شرکت های ارائه دهنده خدمات مکانیزه کشاورزی

- ارائه پروانه تاسیس معتبر در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی از سازمان جهادکشاورزی استان

- معرفی کاربر ماهر ماشین (شاغل در شرکت یا استفاده از خدمات قرار دادی) و با ارائه گواهینامه ویژه ماشین (تراکتور و کمباین) از راهنمایی و رانندگی یا ارائه گواهینامه مهارت رانندگی و سرویس و نگهداری ماشین های کشاورزی از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

- کلیه ماشین ها ، ادوات و تجهیزات کشاورزی مورد تائید که از الزامات فنی و تخصصی و کیفیت و استانداردهای لازم برخودار بوده در پرتال مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به آدرس www.agmdc.ir قرار گرفته است

- عدم دریافت تسهیلات خرید تراکتور و کمباین در 5 سال قبل برای اشخاص حقیقی

نحوه ارائه خدمت (دریافت تسهیلات توسعه مکانیزاسیون جهت خرید ادوات کشاورزی)

تشکیل کمیته مشترک (میز خدمت) فی مابین مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و شعب بانک کشاورزی (مشتمل بر: مسئول مکانیزاسیون و طرح و برنامه شهرستان و کارشناس شعب بانک کشاورزی) به منظور بررسی و انتخاب متقاضیان خرید ماشین ها ، ادوات و تجهیزات کشاورزی مطابق با دستور العمل ابلاغی و شرایط و ضوابط بانکی و تنظیم صورت جلسه

1) وضعیت متقاضیان از نظر مطالبات بانکی (بدهی های سررسید شده و سایر مطالبات ، چک برگشتی ...) واطمینان از تامین تضمین تسهیلات و وثایق و توان تأمین 20 درصد سهم آورده شخصی با استعلام از بانک کشاورزی شهرستان بررسی گردد (در شناسایی متقاضیان موثر و واقعی با توجه به موارد فوق الذکر اقدام گردد)

2) متقاضی در سامانه دریافت تسهیلات کشاورزی ثبت نام و کد رهگیری 11 رقمی را به مدیریت شهرستان ارایه می کند

3) متقاضیان به مدت 10 روز باید وضعیت خود را از نظر دریافت تسهیلات مشخص و حداکثر در مدت 30 روز شرایط اخذ تسهیلات (ارائه وثائق ، تضامین بانکی و سهم الشرکه) را مهیا کنند در غیر این صورت حذف و جایگزین معرفی شود

4) خط اعتباری جهت توسعه مکانیزاسیون کلیه ماشین ها ، ادوات و تجهیزات کشاورزی مورد تائید که از کیفیت و استانداردهای لازم برخودار است در زیر بخش های زراعت ، باغبانی و دام و طیور و آبزیان راه اندازی گردیده است ، فهرست ماشین ها ، ادوات و تجهیزات کشاورزی کلیه زیر بخش ها حائز شرایط و مورد تائید در پرتال مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به آدرس www.agmdc.ir قرار دارد

5) بررسی و پذیرش درخواست متقاضیان خرید ادوات و تجهیزات کشاورزی در صورت داشتن تراکتور در کمیته مشترک بلامانع است

6) فاکتور توسط نمایندگی های معتبر و مجاز استان از شرکت های تأمین کننده (‌سازنده یا واردکننده دستگاه) ‌ارائه گردد

7) داشتن امضاء و مهر تأمین کننده

8) شماره حساب بانکی تأمین کننده در فاکتور جهت واریز وجه قید گردد

9) درج مشخصات کامل دستگاه در فاکتور

تبصره1:‌ ارائه فاکتور برای کالاهای موجود در فروشگاه توسط نمایندگی ها پس از تایید مسئول مکانیزاسیون شهرستان مبنی بر موجود بودن کالا بلامانع است (در فاکتور مشخصات کامل دستگاه و نام شرکت تأمین کننده ذکر شده باشد)

تبصره2: به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و تضیع حقوق نمایندگی ها لازم است فاکتورهای صادره توسط واردکنندگان یا سازندگان به شرط داشتن نمایندگی در استان مهمور به مهر نمایندگی استان گردد

کارشناسان پاسخگوی خدمت

کارشناس پاسخگوی خدمت: مهندس اسدی

پست کارشناس پاسخگوی خدمت: رئیس اداره مکانیزاسیون

شماره همراه : 09177410136

زمان مراجعه: همه روزه به غیر از روزهای تعطیل (لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید)

آدرس پستی: آدرس : یاسوج بلوار استاد مطهری- سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد کد پستی 7591741431

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/21
تعداد بازدید:
15514
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal