سیمای کشاورزی استان-سال 95-94

سیمای کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 95-94

ارزش کل محصولات کشاورزی درسال 95 باتولید 656/844هزار تن بالغ بر 36289 میلیاردریال میباشد.

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان با نفت 5/2 وبدون نفت 9/18 درصد است.

درصد سهم شاغلین بخش کشاورزی استان،. به نسبت جمعیت شاغل 2/37 درصد ونسبت به کل جمعیت استان 1/18 درصد میباشد.

مساحت اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی « واحد : هکتار »

اراضی کشاورزی (زیرکشت)

جنگل

مرتع

بیابان

272000

873604

552796

40270

مساحت اراضی کشاورزی :

« (1-اراضی زراعی آبی : 47709 هکتار» «2-اراضی زراعی دیم : 115840 هکتار» «3-باغات میوه دیم : 3750 هکتار) »

1-1 یاغات میوه آبی :39175 هکتار 4- آیش :65526 هکتار

« سطح زیرکشت و میزان تولید محصولات کشاورز ی و دامی سال 95-94 »

جدول ( 1 ) صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی

گروه

پروانه تاسیس

پروانه بهره برداری

تعداد (فقره)

اشتغال (نفر)

ظرفیت (هزارتن)

تعداد (فقره)

اشتغال (نفر)

ظرفیت (هزارتن)

تعداد واحد فعال

تعداد واحد غیرفعال

محصولات باغی

17

175

26

4

**

4

19

2

محصولات زراعی

14

74

37

5

27

10

130

10

محصولات دام وطیور

7

98

39

2

25

11

27

4

محصولات شیلاتی

-

-

-

-

-

-

-

1

جمع

38

347

102

11

102

25

176

17

جدول ( 2 ) محصولات زراعی (سال زراعی 95-94)

نام محصول

سطح زیرکشت (هکتار)

گندم

108450

جو

30800

ذرت دانه ای و بذری

3221

سیب زمینی

55

پیاز

110

چغندرقند

-

پنبه

-

شلتوک

5700

دانه های روغنی

373

نباتات علوفه ای

6001

دیگر محصولات

8839

جمع محصولات زراعی

163549

جدول ( 3 ) محصولات باغی (سال زراعی 95-94)

نام محصول

سطح زیرکشت (هکتار)

سیب

7090

مرکبات

9163

میوه های دانه دار (به جزء سیب)

64

هسته دار

2090

انگور

5098

پسته

7

خرما

1009

انـار

780

زعفران

2

زیتون

758

دیگر محصولات

17764

جمع محصولات باغی

42925

جدول ( 4 ) محصولات شیلات وآبزیان در سال 95

عنوان

پرورش

تکثیر

میزان صید ماهی(هزارتن)

ماهیان گرم آبی

ماهیان سرد آبی

میگو

ماهیان زینتی(قطعه)

ماهی(قطعه)

میگو

میزان تولید(هزارتن)

-

14700

-

100000

-

-

-

تعداد واحد

-

205

-

1

-

-

جدول ( 5 ) تولید محصولات دامی در سال 95

نام محصول

شیرخام

گوشت قرمز

گوشت مرغ

تخم مرغ

عسل

سایر ماکیان

جمع کل

میزان تولید(هزارتن)

87

7/14

120/9

846/3

831/0

920

417/116

جدول ( 6 ) ظرفیت دامداریهای صنعتی ونیمه صنعتی « ظرفیت : راس »

گاو داری

پرواربندی گوساله

پرواربندی بره

صنعتی

نیمه صنعتی

صنعتی

نیمه صنعتی

صنعتی

نیمه صنعتی

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

71

4030

-

-

96

10930

-

-

121

42790

-

-

جدول ( 7 ) اطلاعات منابع طبیعی وآبخیزداری استان

ردیف

عنوان

سطح

( سال94 )

سطح

( سال95 )

واحد

1

جنگلکاری واحیاء جنگلها وتوسعه فضای سبز

143

2000

هکتار

2

تجهیز،نگهداری ومراقبت از پارک های جنگلی

4/55

19

"

3

حفاظت و قرق

300000

5380

"

4

ممیزی اراضی و تفکیک سند

10207

4836

"

5

تهیه و واگذاری طرحهای مرتعداری

8999

3082

"

6

ممیزی وتنسیق مراتع

0

100

"

7

تولید علوفه در مراتع

542

542

هزار تن

8

نهال کاری

215

2500

هزار اصله

9

تولید نهال مثمر

0

0

هزار اصله

10

تولید نهال غیرمثمر

210

75000

"

11

اجرای عملیات آبخیزداری وحفاظت آبخیزها(حوزه سدهای موجود و در دست ساختمان)

24792

30417

هکتار

12

اجرای عملیات آبخیزداری وحفاظت آبخیزها(خارج از حوزه سد)

1286

3751

"

13

تثبیت شن و بیابان زدایی

0

0

"

14

ایجاد کمربند حفاظتی

21

0

کیلومتر

جدول ( 8 ) فعالیتهای بخش آب و خاک استان

ردیف

عنوان

واحد

اعتبار هزینه شده سال94

میلیارد ریال

حجم عملیات

سال 94

اعتبار هزینه شده

سال 95

میلیارد ریال

حجم عملیات سال95

1

احداث وبهسازی کانالهای آبیاری عمومی

کیلومتر

773/26

6/16

24

17

2

احداث شبکه های آبیاری و زهکشی

هکتار

63/1

58

4/2

800

3

احیاء ومرمت ولایروبی قنوات

رشته - کیلومتر

02/1

3/0

7/4

7

4

تجهیز ویکپارچه سازی اراضی سنتی

هکتار

0

15

-

-

5

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

"

47

2400

330

2650

6

مطالعه و اجرای طرحهای کوچک زودبازده تامین آب

میلیون مترمعکب

87/46

21

33

4

7

پوشش انهار سنتی

کیلومتر

-

-

-

-

8

احداث جاده دسترسی بین مزارع

"

952/4

5/8

5/6

12

9

تجهیز و نوسازی اراضی پایاب سدها(مدرن)

هکتار

-

220

-

-

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/22
تعداد بازدید:
3061
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal