معرفی کارشناسان پهنه بندی

مشخصات کارشناسان مروج کشاورزی شاغل در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان باشتTop of Form

تلفن همراه

نام خانوادگی

نام

جنسیت

مرکز جهاد کشاورزی

ردیف

9179611250

زاهدی

فاطمه

زن

بوستان- باشت

1

9173400929

امیرحسینی

مژگان

زن

بوستان- باشت

2

9177427871

گرجی نژاد

محمد

مرد

بوستان- باشت

3

9178565048

انصاری

محمد

مرد

بوستان- باشت

4

9175976253

ضرغامی نژاد

محمد

مرد

بوستان- باشت

5

9909780778

کرامتی

محمدصادق

مرد

بوستان- باشت

6

9174221206

گرجی

معصومه

زن

بوستان- باشت

7

9175700692

هاشمی

الهه

زن

بوستان- باشت

8

9178420207

چهره آزاد

امین

مرد

بوستان- باشت

9

9176261711

قنبری

امیرحسین

مرد

بوستان- باشت

10

9107041200

نویدی اصل

اعظم

زن

بوستان- باشت

11

9179420051

شریفی باشت

روح اله

مرد

بوستان- باشت

12

9179438198

علیزاده

زهرا

زن

بوستان- باشت

13

9173429643

عنایی

سیده اکرم

زن

بوستان- باشت

14

9179421209

حسینی

سید محمد جواد

مرد

خان احمد-باشت

15

9173442776

حسینی

سیده فاطمه

زن

خان احمد-باشت

16

9171482636

حسینی

سیدرحمت اله

مرد

خان احمد-باشت

17

Bottom of Form

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/26
تعداد بازدید:
2993
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal