اطلاعات زنبورستان های در سال 1396 به تفکیک شهرستان

اطلاعات زنبورستان های استان در سال 1396 به تفکیک شهرستان

میزان تولیدات / کیلوگرم

تعداد کلنی تحت پوشش بیمه

تعداد کندو

محل تامین ملکه

تعداد زنبوردار تحت پوشش بیمه

تعداد افراد شاغل

زنبوردار

شهرستان

ردیف

سایر فرآورده ها

عسل

مدرن

بومی

سایر

خود مصرفی

برموم

موم

گرده گل

ژل رویال

مدرن

بومی

6

451

535

2.01

12653

2330

5

2212

670

13

43

12

33

56

باشت

1

2

6766

616

0

132388

135

59

35662

53

1

509

183

451

510

بویراحمد

2

0

1261

0

0

26714

200

7

4258

45

0

59

13

67

59

بهمئی

3

0

798

1310

0

45139

40

8

12650

116

1

183

77

165

184

دنا

4

48.05

618.4

60.22

35.42

62373

3006

13

11001

581

0

197

68

100

197

کهگیلویه

5

0

956.1

0

1

0

22607

4

0

4941

0

91

13

89

91

لنده

6

860

1316.5

258

4

8323

41169

3

2862

1535

6

66

22

51

72

گچساران

7

5

431

650

2

110752

0

2

10418

55

0

142

45

47

142

چرام

8

921.05

12598

3429.22

44.43

398341

69487

101

79063

7996

21

1290

433

1003

1311

کل استان

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/23
تعداد بازدید:
2923
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal