آمار مزارع پرورش ماهی استان در سال 1396

آمار مزارع پرورش ماهی استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1396

روستا

ظرفیت اسمی(تن)

آدرس(شهرستان)

نام و نام خانوادگی مالک مزرعه

ردیف

گنجگان

40

بویر احمد

شرکت ماهی گنجگان

1

سرابتاوه

40

"

کرامتاله بنیادی نژاد

2

گنجه ای

20

"

محمد علی خالدی سردشتی

3

کاکان

20

"

عزت الله سینایی

4

مزدک

30

"

شرکت بهپروران دنا

5

مزدک

60

"

شمس الله حسینیان

6

مزدک

30

"

ماهرخ آقاجانی

7

سپیدار

30

"

عبدالکریم مسعودی

8

ستنگان

40

"

عبدالمحمد احمدی

9

ستنگان

25

"

احمدرضا جمشیدی

10

ابسردان

40

"

فریبرز اقبالیفر

11

مادوان

15

"

اردوان هوشمندی

12

تنگ سرخ

30

"

عبدالرسول رضایی

13

گردو کنگک

50

"

خلیفه صادقی

14

بید سر دره

3

"

محمدطاهر کاظمی

15

تنگ سریز

20

"

رحمت اله علی پور(جمشیدی)-

16

گنجگان

20

"

محمد قایم زاده

17

سریز

20

"

محمد لطیف علی پور

18

گنجه ای

15

"

قدرت الله شهرخ پور

19

مزدک

15

"

احمد محمد پور

20

جلیل

25

"

عزیزالله پناهی

21

پراشکفت

20

"

محمد قلی رامشک

22

گردو کنگک

80

"

اردشیر شفیعی

23

گنجگان

30

"

محمدکریم حسین پور

24

مهریان

30

"

بهرام زمانیان

25

سریز

20

"

طهمورث حبیبی

26

سریز

15

"

شهباز کرمی

27

گنجه ای

10

"

حسنقلی کائدی

28

تل خسرو

18

"

ستاره بخرد فر

29

قلات

50

"

علی اکبرنگین تاجی

30

رون

20

"

یزدان حسین پور

31

بابکان

15

"

هرمز جهانتاب

32

گنجگان

50

"

تعاونی 1937

33

جلیل

20

"

بندر باقری

34

کاکان

30

"

تعاونی 1582

35

تنگ سرخ

10

"

مجتبی رضایی

36

پوله زیلایی

50

"

علی ویس حسین پور

37

گردوکنگک

90

"

روح الله بختیاری

38

وزگ

10

"

خسرو منصوری

39

جلیل

20

"

رضا جانی پور

40

ابسردان

50

"

اشرف اقبالیفر

41

زیر نا زیلایی

30

"

عبدالکریم دلاوری اصل

42

سریز

10

"

نصرت اله صادقی

43

میان تنگان

15

"

علی اقا بدره

44

گنجگان

20

"

مهناز قنبری نژاد

45

جلیل

15

"

منصور جلیل

46

گنجگان

20

"

علی میر علایی

47

میان تنگان

30

"

شرکت بند اب سپاهان

48

جلیل

25

"

شکراله باقری

49

میان تنگان

30

"

شرمتاله بدره

50

کاکان

20

"

جان محمد باقریان

51

دلی تنگو

10

"

عبدالحسین روشناس

52

شهنیز

20

"

سلبعلی بادست

53

میان تنگان

20

"

مهین تاج دژن

54

شهنیز

20

"

علیداد خدیر

55

دمچنار

15

"

خلیفه عابدی مطلق

56

سریز

10

"

فرزاد محمد پور

57

سریز

10

"

مسلم غلامپور

58

پراشکفت

20

"

فرخ لقا شجاعی

59

گنجگان

16

"

مسعود پناهی

60

زیر نا زیلایی

40

"

محمد مراد حسین پور

61

 

30

"

سید امیر حمزه بشکوهی

62

گنجگان

10

"

احمد غریبی

63

گنجگان

30

"

آیت تقوی

64

تنگ سرخ

30

"

اسماعیل رضایی

65

پوله زیلایی

15

"

محمد حسن حسین پور

66

دره صحه زیلایی

50

"

اردشیر مرعشی فرد

67

میان تنگان

15

"

صدراله عابد نژاد

68

دیلکان

20

"

کوکب خدا پرست

69

کاکان

30

"

هاجر صالحی

70

کاکان

20

"

سید علی رستگاری

71

کاکان

30

"

عبدالمجید رضایی

72

زیرنا زیلایی

15

"

ماندنی ولی فرد

73

چیتاب

30

"

فیصل چرخ انداز

74

چیتاب

30

"

علیمحمد جاوید

75

چیتاب

20

"

عبدالعظیم مرادی

76

چیتاب

20

"

تاجی بی باک

77

چیتاب

30

"

تیمور هاشمی مطهر

78

چیتاب

30

"

هدایت پناه

79

چیتاب

20

"

اله قلی حیدری

80

چیتاب

20

"

کرامت عمران دوست

81

چیتاب

30

"

مهرنوش پشتیبان

82

چیتاب

20

"

عبدالرسول رضایی

83

چیتاب

20

"

افضل اذر نوش

84

چیتاب

25

"

کبری هادی پور مطلق

85

چیتاب

25

"

روح اله کشاورز

86

گنجگان

8

"

عزت اله غریبی

87

پراشکفت

30

"

داور خرم روز

88

دروهان

20

"

مجتبی رحمانی

89

سرابتاوه

35

"

ماهی سرای کوثر یاسوج

90

کاکان

50

"

محبوبه صیادی

91

قلات

50

"

ریحانه احمدی

92

قلات

40

"

گل جان صفری

93

بابکان

20

"

حمید راد

94

مهریان

20

"

ولی قدمی

95

ستنگان

10

"

هاشم عباسی نژاد

96

چیتاب

20

"

امراله امامی

97

شاه غالب

50

"

باباجان حسین پور

98

زیزی

40

"

معراج سلیمی اصل

99

زیرنا زیلایی

15

"

علی خون قبادیان

100

بابکان

20

"

یوسف شجاعی خو

101

ستنگان

10

"

علی کرم اخلاق خوب

102

گنجگان

10

"

علی شیر روزستانی

103

صالحان

30

"

فرشته بهرام

104

سپیدار

40

"

غلامحسن قاید گیوی

105

بوداب

20

"

داریوش خالدی

106

ابسردان

10

"

علی درخشنده

107

مزدک

20

"

سرتیب رضایی

108

مزدک

35

"

تعاونی 2584

109

دروهان

50

"

تعاونی 5206

110

میانتنگان

10

"

محمد طلا جلال مقدم

111

ده برافتاب

50

"

تعاونی 5335(حمداله غریبی)

112

گنجگان

15

"

کبری علیزاده

113

مزدک

60

"

سودابه حسن زاده

114

اب نهر

20

"

شهباز مرادی

115

ده برافتاب

30

"

حاکم حسینی

116

بطاری

20

"

علی فتاحی راد

117

چیتاب

20

"

ذوالفعلی پایدار

118

صالحان

35

"

نصرت اله رهگشا

119

زیزی

10

"

فرهاد غزالی

120

میمند

100

"

شیر محمد محمودی اطهر

121

انجمه

40

"

ولی خون بهرامی خواه

122

شاه غالب

50

"

محمد رستمی

123

کلوار

30

"

محمود نوروزی

124

سریز

10

"

پاکباز محمد پور

125

پراشکفت

20

"

باقر روهنده

126

پراشکفت

10

"

محمد قلی روهنده

127

زیر نا زیلایی

30

"

علی بینا حسین پور

128

کوخدان

30

دنا

تعاونی 281

129

حسین اباد

50

دنا

تعاونی 346

130

حسین اباد

80

"

تعاونی 438

131

میمند

30

"

علی اکبر طهمورثی

132

کره

30

"

تعاونی 692

133

سی سخت

20

"

ایرج احمدی

134

دهنو

35

"

حمزه حیدری

135

کره

30

"

عباس رخ افروز

136

سادات محمودی

16

"

شهربانو تفته

137

کره

15

"

خسرو پرتو آذر

138

پاتاوه

20

"

عنایت دلباز مقدم

139

کریک

30

"

ایرج احمدی

140

بیاره

20

"

قاسمعلی شکیبایی

141

کره

20

"

رضا قلی ارامش

142

بیاره

40

"

عمران شکیبایی

143

منج

10

"

فاضل پلاژ

144

خمینی اباد

35

"

عبدالستار جعفری

145

کره

50

"

خداکرم نصرتی

146

سی سخت

30

"

آرش طهماسبی

147

گل میان

60

"

حسین دانش آموز

148

بیاره

10

"

مهدی جهانفکر

149

بیاره

25

"

گل نساء نظری

150

تمنک

15

"

خلیل ریاضی

151

تمنک

20

"

دلبر امینی فر

152

تمنک

20

"

عنایت اله اذر فر

153

کریک

20

"

ایرج منصوری

154

کوخدان

15

"

پرویز نکویی

155

تمنک

20

"

زریر ریاضی

156

کوخدان

20

"

اسحاق صالحی

157

تمنک

25

"

نوبر دریانوش

158

تمنک

20

"

حداد پویا پور

159

کوخدان

70

"

عزیز اله جعفری

160

کریک

20

"

غالب هاشم پور

161

کریک

20

"

علی رضا طاهری

162

تمنک

15

"

حمید دریانوش

163

لما

30

"

حکیمه امینی نیک

164

تل گاه

50

"

حسین فرهادی

165

کریک

30

"

فتح اله مردانی

166

گل میان

20

"

پرویز عارفی اصل

167

کره

20

"

لهاک اذریان

168

سی سخت

15

"

صفر حسینی

169

بیاره

12

"

مهران شکیبایی

170

دهنو

25

"

جواد صیادی

171

ده شیخ

535

"

مروارید چهار محال

172

کوخدان

10

"

سیروس جعفر پور

173

گل میان

120

"

احسان خرام

174

سی سخت

10

"

فرزاد بخشی

175

کوخدان

10

"

ولی قاسم دوست

176

سمرون

70

"

البرز کاویانی

177

بیاره

20

"

هوشنگ نجفی

178

کتا

30

"

علی حسین پور

179

کریک

15

"

احمد رضا حسینی

180

کتا

20

"

پیران بابا میر

181

کتا

30

"

زینب تیموری مقدم

182

گل میان

30

"

محمد حامدی نژاد

183

کوخدان

15

"

مرتضی رحیمی

184

لما

50

"

محمد مراد رییسی

185

سی سخت

55

"

محمد فرهادی

186

تل گاه

120

"

محمد نصرتی

187

سی سخت

30

"

جانی مرادی

188

کریک

10

"

گوهر پوران نژاد

189

سمرون

35

"

کیامرز دلپاک

190

خمینی اباد

50

"

ولی پیشوا

191

سی سخت

10

"

نوراله مظفری

192

کره

10

"

مهراب کره

193

کمر دوغ

30

کهگیلویه

تیمور باب

194

تنگ اسیاب

70

"

تعاونی 738

195

امامزاده میر سالار

20

"

هوشنگ رازی پور

196

تنگ لیتون

20

"

صفی اله نوروز زاده

197

دشت گل

20

"

شیروان حق ستان

198

امام زاده میر سالار

20

"

نصیر رنگریز

199

رود ریش

120

"

تعاونی 2068

200

موگرمون

300

لنده

ولی حکمتی نیا

201

موگرمون

50

"

حیدر قلی پور محمدی

202

موگرمون

350

"

تعاونی پارت قزل 4127

203

طسوج

40

چرام

ظهراب ظهرابی

204

خیر اباد

30

گچساران

علی همت حسین پور

205

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/23
تعداد بازدید:
4420
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal