کارشناسان مراکز خدمات بویراحمد

مشخصات کارشناسان مروج کشاورزی شاغل در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمدTop of Form

تلفن همراه

نام خانوادگی

نام

جنسیت

مرکز جهاد کشاورزی

ردیف

9172459201

باقری

فاطمه

زن

دشتروم بویراحمد

1

9164718744

جهانبین

فاطمه

زن

دشتروم بویراحمد

2

9175707037

صدیقی

فریبا

زن

دشتروم بویراحمد

3

9171454619

آیین مقدم

هاجر

زن

دشتروم بویراحمد

4

9171452383

صادقی

مژگان

زن

دشتروم بویراحمد

5

9173431877

قربانی

اعظم

زن

دشتروم بویراحمد

6

9179876508

رمضانی

راضیه

زن

دشتروم بویراحمد

7

9173416516

نیکزاد

زینب

زن

دشتروم بویراحمد

8

9173438750

دستیاران

سجاد

مرد

دشتروم بویراحمد

9

9171466689

مهدویان

علی اکبر

مرد

دشتروم بویراحمد

10

9177416631

باقرنیا

صادق

مرد

دشتروم بویراحمد

11

9171434269

قیصری

صدیقه

زن

دشتروم بویراحمد

12

9171465301

محمدی

فرشته

زن

سپیدار بویراحمد

13

9171451544

حبیبی

مهدخت

زن

سپیدار بویراحمد

14

9179400157

رزمخواه

محمد

مرد

سپیدار بویراحمد

15

9171465095

شهبازیان

آمنه

زن

سپیدار بویراحمد

16

9173416141

احسانی

حسین

مرد

سپیدار بویراحمد

17

9178432811

محمدیان

زهرا

زن

سپیدار بویراحمد

18

9171437339

ابطحیان

سید وحید

مرد

سپیدار بویراحمد

19

9172345038

خسروانی نیک

سیدمحمد

مرد

سپیدار بویراحمد

20

9171460933

اسدزاده

سعید

مرد

سپیدار بویراحمد

21

9179418699

احمدی

سید ساعد

مرد

مارگون بویراحمد

22

9171438732

جعفری

نعمت الله

مرد

مارگون بویراحمد

23

9177430400

کرمی کالوس

مجید

مرد

مارگون بویراحمد

24

9173422769

معتمدی

الهام

زن

مارگون بویراحمد

25

9171485947

طیارزاده

زهرا

زن

مارگون بویراحمد

26

9171434278

حسینی

سیده زینب

زن

مارگون بویراحمد

27

9170978217

بخشی

شهرام

مرد

مارگون بویراحمد

28

9177413289

جاودان خرد

طهمورث

مرد

مارگون بویراحمد

29

9173415193

بنیادی

مهران

مرد

لوداب بویراحمد

30

9211950621

حیدری

اشکان

مرد

لوداب بویراحمد

31

9175400020

زلفی

حامد

مرد

لوداب بویراحمد

32

9171460575

رمضانی مهریان

سید وحید

مرد

لوداب بویراحمد

33

9171455788

اکبری

علیرضا

مرد

لوداب بویراحمد

34

9171452484

خورشیدیان

رستم

مرد

چنار (ترویج)بویراحم

35

9177413394

غلامی کالوس

علی

مرد

چنار (ترویج)بویراحم

36

9300594870

معصومی

نجمه

زن

چیتاب بویراحمد

37

9173431588

عبداله پور

هادی

مرد

چیتاب بویراحمد

38

9171458697

ظفرپورامیرآباد

مهدی

مرد

چیتاب بویراحمد

39

9177411307

حیاتی

امین

مرد

چیتاب بویراحمد

40

9177413650

غیاثی

اعظم

زن

چیتاب بویراحمد

41

9171431705

مرادیان

حکیمه

زن

چیتاب بویراحمد

42

9179409180

جلال پور

حمید

مرد

چیتاب بویراحمد

43

9171438728

موسی پور

حمیده

زن

چیتاب بویراحمد

44

9171438821

احسانی

طاهره

زن

چیتاب بویراحمد

45

9178414238

باقری

فاطمه

زن

کاکان(ترویج) بویراح

46

9173435760

محمدی

فرزانه

زن

کاکان(ترویج) بویراح

47

9171122569

عالیشوندی

نجمه

زن

کاکان(ترویج) بویراح

48

9178417492

پور اکبری

هما

زن

کاکان(ترویج) بویراح

49

9179411812

مرادی کرد لاغری

مرضیه

زن

کاکان(ترویج) بویراح

50

9175151066

تنهایی

رقیه

زن

کاکان(ترویج) بویراح

51

9177418082

قاسمیان

سیدمحمد

مرد

کاکان(ترویج) بویراح

52

9171482753

موسوی نژاد

طیبه سادات

زن

کاکان(ترویج) بویراح

53

9176625568

یاوری

اکبر

مرد

زیلایی(ترویج)

54

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/26
تعداد بازدید:
4475
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal