کارشناسان مراکز خدمات گچساران

مشخصات کارشناسان مروج کشاورزی شاغل در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان گچسارانTop of Form

تلفن همراه

نام خانوادگی

نام

جنسیت

مرکز جهاد کشاورزی

ردیف

9177426634

قادری

فاطمه

زن

لیشتر گچساران

1

9177097943

رضایی

فرزانه

زن

لیشتر گچساران

2

9177428978

افشاری

نینا

زن

لیشتر گچساران

3

9177426289

مطمئن

تیمور

مرد

لیشتر گچساران

4

9173428851

کریمی

سارا

زن

لیشتر گچساران

5

9177372866

قراچه

عاطفه

زن

لیشتر گچساران

6

9173441967

عبدی پور

مریم

زن

دیل گچساران

7

9171403039

عباسی

الهام

زن

دیل گچساران

8

9171497701

الیاسی

تورج

مرد

دیل گچساران

9

9171482263

شیخ ممو

فرزانه

زن

امامزاده جعفر گچساران

10

9173422930

نوروزی لرکی

نگار

زن

امامزاده جعفر گچساران

11

9171236748

محمدی

اسما

زن

امامزاده جعفر گچساران

12

9177421137

آهنین

اعظم

زن

امامزاده جعفر گچساران

13

9173420237

شریفی

رقیه

زن

امامزاده جعفر گچساران

14

9171421340

روانگرد

شهلا

زن

امامزاده جعفر گچساران

15

9371376033

فردایی

نسترن

زن

خیرآباد گچساران

16

9367453216

رضایی

محسن

مرد

خیرآباد گچساران

17

9173449525

خیرمند

رحمان

مرد

خیرآباد گچساران

18

9365974146

فتحی

جواد

مرد

باباکلان

19

9179433309

قهرمانی

سعید

 

باباکلان

20

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/26
تعداد بازدید:
3970
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal