مشخصات کارشناسان مراکز خدمات چرام

مشخصات کارشناسان مروج کشاورزی شاغل در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان چرامTop of Form

تلفن همراه

نام خانوادگی

نام

جنسیت

مرکز جهاد کشاورزی

ردیف

9178420466

برمال

فرید

مرد

مرکز خدمات سرفاریاب

1

9158478616

غفاری مهر

اعظم

زن

مرکز خدمات سرفاریاب

2

9176658862

حمیدی

ثاراله

مرد

مرکز خدمات سرفاریاب

3

9177422402

امیری

حمزه

مرد

مرکز خدمات سرفاریاب

4

9360446583

موسویان

فاطمه

زن

خانه ترویج مرکزی چرام

5

9171400064

باقریان

فاطمه

زن

خانه ترویج مرکزی چرام

6

9178424481

زمان پور

پروانه

زن

خانه ترویج مرکزی چرام

7

9171484561

جمشیدی

وحیده

زن

خانه ترویج مرکزی چرام

8

9177428372

صفرپور

آیت اله

مرد

خانه ترویج مرکزی چرام

9

9377421046

کوشا

اکرم

زن

خانه ترویج مرکزی چرام

10

9177428173

پاسدار

البرز

مرد

خانه ترویج مرکزی چرام

11

9173430834

خشنودی

سیدجواد

مرد

خانه ترویج مرکزی چرام

12

9386256707

خاضع

سمیه

زن

خانه ترویج مرکزی چرام

13

9175156107

آخش

صدیقه

زن

خانه ترویج مرکزی چرام

14

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/26
تعداد بازدید:
2456
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal