مشخصات کارشناسان مراکز خدمات کهگیلویه

مشخصات کارشناسان مروج کشاورزی شاغل در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویهTop of Form

تلفن همراه

نام خانوادگی

نام

جنسیت

مرکز جهاد کشاورزی

ردیف

9176276573

محمدی پور

لیلا

زن

ترویج سوق-کهگیلویه

1

9178422290

خورشیدی

مرضیه

زن

ترویج سوق-کهگیلویه

2

9164821292

رمضانی

اقبال

مرد

ترویج سوق-کهگیلویه

3

9171486040

ربانی

سیده فرخنده

زن

ترویج سوق-کهگیلویه

4

9171435012

صفایی نژاد

گلنار

زن

قلعه رئیسی - کهگیلویه

5

9171484353

تینا

بابک

مرد

قلعه رئیسی - کهگیلویه

6

9179425737

پهناور

شیرخان

مرد

قلعه رئیسی - کهگیلویه

7

9163717630

ارشیا

پیرمراد

مرد

جاورده - کهگیلویه

8

9179423895

رهنماء

محمد

مرد

جاورده - کهگیلویه

9

9171492114

بهرامیان مقدم

اعظم

زن

جاورده - کهگیلویه

10

9176262907

رمضانی

زهرا

زن

جاورده - کهگیلویه

11

9178441125

محتشمی پنسب

عادل

مرد

دیشموک - کهگیلویه

12

9163736471

بیژنی نسب

عطب اله

مرد

دیشموک - کهگیلویه

13

9177424015

داورپناه

مجید رضا

مرد

دشمن زیاری - کهگیلویه

14

9171486537

وارثیان

مریم

زن

دشمن زیاری - کهگیلویه

15

9173427314

رحیمی

مریم

زن

دشمن زیاری - کهگیلویه

16

9177447101

همتی نژاد

حکمت اله

مرد

دشمن زیاری - کهگیلویه

17

9171482155

حسین پور

شریفه

زن

دشمن زیاری - کهگیلویه

18

9171493413

داورپناه

فریدون

مرد

مرکزی کهگیلویه

19

9170251380

آذر

واحد

مرد

مرکزی کهگیلویه

20

9173443549

پالیز

مهرانگیز

زن

مرکزی کهگیلویه

21

9174220260

محقق

محمدجعفر

مرد

مرکزی کهگیلویه

22

9010358349

شیرزادی

اکرم

زن

مرکزی کهگیلویه

23

9171486028

اسلامجو

زینب

زن

مرکزی کهگیلویه

24

9178661040

فرخنده

سیدسجاد

مرد

مرکزی کهگیلویه

25

9177427152

فروزنده

سیدعلی

مرد

مرکزی کهگیلویه

26

9174193227

ربانی

طیبه

زن

مرکزی کهگیلویه

27

9177429315

زاهدیان

عسکر

مرد

مرکزی کهگیلویه

28

9173433569

کشاورز خوب

محمدقاسم

مرد

درغک کهگیلویه

29

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/26
تعداد بازدید:
3619
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal