گچساران

مشخصات واحدهای مرغداری گوشتی دارای پروانه بهره برداری کچساران

ردیف

نام و نام خانوادگی

ظرفیت

(قطعه)

محل اجرای طرح

تعاونی یا

خصوصی

تاریخ

پروانه بهره برداری

همراه

شهرستان

روستا

1

مرکز آموزش

25000

گچساران

امام زاده جعفر

دولتی

6/11/89

09177414757

2

جاوید ابراهیمی

10000

"

امام زاده جعفر

خصوصی

12/12/71

09177426804

3

نعمت ا... حیدرزاده

10000

"

چهاربیشه

"

25/10/70

09173421235

4

سیاوش باقرنژاد

10000

"

امام زاده جعفر

"

9/10/69

09171420152

5

حسین خادمیان

10000

"

لیشتر

"

20/4/75

09173420263

6

مجید رستمی

20000

"

لیشتر

201

5/4/74

09173420574

7

بهروز قنبری

20000

"

تلخاب شیرین

1150

15/7/80

09177414757

8

عفت امیان پور

10000

"

تلخاب شیرین

خصوصی

18/4/71

09123178463

9

یوسف گرامی

10000

"

امام زاده جعفر

"

25/5/72

09171404831

10

مهدی جغتایی

20000

"

امام زاده جعفر

202

23/2/76

09177440944

11

محمدرضا ایرانی

10000

"

خیرآباد

خصوصی

9/5/74

09169714807

12

بهمن پور نصرآریایی

15000

"

چهاربیشه

"

1/12/75

09173420323

13

سیده سیما موسوی فرد- نرگس موالات

10000

"

سعادت آباد لیشتر

"

8/7/74

09163722327

14

غلام رضا آذر کیش

15000

"

چهاربیشه

"

28/8/75

09173443381

15

احمد خورشیدی

20000

"

امام زاده جعفر

278

1/8/75

09173420846

16

خسرو رحیمی

10000

"

تلخاب شیرین

خصوصی

22/1/76

09173446299

17

ابوالقاسم صفر زاده

60000

"

لیشتر

268

22/1/76

09171420175

18

احمد کرمی

20000

"

امام زاده جعفر

200

29/6/76

09173422017

19

ایرج شرافتی

10000

"

امام زاده جعفر

خصوصی

19/9/76

09171409312

20

حشمت ا... ملک پور

20000

"

امام زاده جعفر

207

4/5/77

09177417435

21

حسن اسدی پور

20000

"

امام زاده جعفر

383

4/12/77

09173420109

22

باباجان جهانگیری

10000

"

سرآب ننیز

خصوصی

25/4/76

09171407274

23

ربیع صفر زاده

40000

"

آرو

"

3/4/70

09173420271

24

علی منصورنژاد

20000

"

آرو

582

16/12/80

09177424501

25

محمد بنیادیان

20000

"

امام زاده جعفر

204

8/12/75

09171421407

26

خلیفه یوسفی

20000

"

امام زاده جعفر

166

17/12/73

09179433016

27

مسعود زارع

25000

"

امام زاده جعفر

174

18/12/74

09179432865

28

علی محمد جهانگیری

40000

"

سرآب ننیز

2265

26/11/87

09177420573

29

بیژن ملک زاده

10000

"

سرآب ننیز

خصوصی

20/8/89

09171480581

30

مهین صالحی

20000

"

سرآب ننیز

2572

12/6/91

09177420817

31

محمد یاسر جعفری

30000

"

گرگلاغ نشین

خصوصی

30/4/93

09173441731

32

سهام گرجی زاده

30000

"

سربیشه

"

15/4/93

09173095276

جمع صفحه

620000

         

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/26
تعداد بازدید:
2288
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal