گیاهان دارویی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 96

گیاهان دارویی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 96

ردیف

شهرستان

نام محصول

سطح زیر کشت به تفکیک محصول

سطح زیر کشت (هکتار)

میزان تولید (تن)

عملکرد (تن در هکتار)

نوع کشت

قسمت مورد استفاده

قیمت هر کیلوگرم محصول تر (ریال)

آبی

دیم

1

بویراحمد

انجدان رومی، بابونه مجاری، آنغوزه و باریجه

4 هکتار انجدان رومی،11.5 هکتار بابونه و 14.5 هکتار آنغوزه و باریجه

30

31.4

1.5 تن انجدان رومی، 0.2 تن بابونه مجاری، 0.3 تن آنغوزه و 3 تن باریجه

*

*

انجدان رومی (ریشه)، بابونه مجاری (گل) و آویشن باغی (پیکره)، آنغوزه و باریجه (شیرابه)

180000 ریال انجدان رومی، 125000 ریال بابونه مجاری، 120000ریال آویشن باغی، 500000 ریال آنغوزه و 300000 ریال باریجه

2

دنا

به لیمو، سرخار گل و زیره

2 هکتار به لیمو، 1 هکتار سرخار گل و 1 هکتار زیره

4

4.6

1.5 تن به لیمو، 0.6 تن سرخارگل و 1 تن زیره

*

 

پیکره و گل

300000 ریال به لیمو و 130000 ریال سرخار گل

3

گچساران

به لیمو، نعنافلفلی، استویا، ملیس، چای ترش، آلوئه ورا و فیسالیس

12.18هکتار به لیمو، 0.04 هکتار نعنافلفلی، 0.05 هکتار استویا، 0.15 هکتار ملیس ، 0.05 هکتار چای ترش ، 7.6 هکتار آلوئه ورا و 0.05 هکتار فیسالیس

20.12

205

1.5 تن به لیمو، 1.6 تن نعنافلفلی، 2 تن استویا، 1.8 تن ملیس، 0.25 تن چای ترش،50 تن آلوئه ورا و 15 تن فیسالیس

*

 

پیکره

300000 ریال به لیمو، 6000 ریال آلوئه ورا و 130000 ریال زوفا

4

باشت

به لیمو، نعنافلفلی، استویا و ملیس

25.6 هکتار به لیمو، 1 هکتار نعنافلفلی، 2.5 هکتار استویا و 1 هکتار ملیس

30.1

46.8

1.5 تن به لیمو، 1.6 تن نعنافلفلی، 2 تن استویا و 1.8 تن ملیس

*

 

پیکره

300000 ریال به لیمو، 85000 ریال نعنافلفلی، 370000 ریال استویا و 90000 ریال ملیس

5

کهگیلویه

به لیمو

16.75 هکتار به لیمو

16.75

25.12

1.5 تن

*

 

پیکره

300000 ریال به لیمو و 120000 ریال آویشن

7

لنده

به لیمو

4.4 هکتار به لیمو

4.4

6.6

1.5 تن

*

 

پیکره

300000 ریال به لیمو و 120000 ریال آویشن

جمع کل

105.37

319.52

         


تاریخ به روز رسانی:
1396/11/26
تعداد بازدید:
3339
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal