توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری
دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
 هدف
تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاه¬ها و دستگا¬ه¬های اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان.

 سیاست‌های کلی نظام اداری
توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی(بند 15)
توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری(بند 12)

 اهم چالش های اساسی
رتبه پایین کشور در بین سایر کشورها در استقرار دولت الکترونیک.
فقدان نقشه راه و برنامه منسجم و مصوب برای تحقق دولت الکترونیک.
فقدان مدیریت یکپارچه برای استقرار دولت الکترونیک.
عدم استفاده از استانداردهای واحد برای تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه¬ها و مردم.
طولانی و غیر مستند بودن فرایندهای انجام خدمات در دستگاه¬های اجرایی.
آشنایی ناکافی مدیران، کارکنان و مردم با مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات.
ضعف در زیرساخت¬های نرم افزاری و سخت افزاری.

 موضوعات استراتژیک
1- نقشه راه دولت الکترونیک.
2- راهبری و استقرار دولت الکترونیک.
3- اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها.
4- تعامل الکترونیکی بین دستگاهی.
5- آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6- پایش، سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیک در کشور.

 اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک
موضوع استراتژیک1- نقشه راه دولت الکترونیک
- طراحی و تدوین نقشه راه دولت الکترونیک.

موضوع استراتژیک2- راهبری و استقرار دولت الکترونیک
2-1- تدوین استانداردهای لازم حقوقی، فنی و مدیریتی.
2-2- توسعه پرتال ملی، پرتال‌های دستگاهی، استانی و محلی.
2-3- ارائه خدمات اطلاع‌رسانی، تعاملی و تراکنشی از طریق پرتال‌ها.

موضوع استراتژیک3- مدیریت سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی
3-1- طراحی نقشه راه مدیریت فرایندهای سازمانی.
3-2- راهبری و استقرار نقشه راه مدیریت فرایندها با تاکید بر فرایندهای اصلی و اختصاصی.
3-3- افزایش دسترسی مردم به ارائه خدمات از طریق مدیریت و راهبری دفاتر پیشخوان، مجتمع‌های خدمات اداری و ...
3-4- مدیریت بر ایجاد و راه‌اندازی پنجره‌های واحد ارائه خدمات و مدیریت فرایندهای مشترک بین دستگاهی با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های ذیربط.

موضوع استراتژیک4- راهبری تعامل الکترونیکی بین دستگاهی
4-1- طراحی مدل، نقشه، استانداردها، ضوابط و تدوین سند تعاملات بین دستگاهی (GIF) و راهبری استقرار و استفاده از آن توسط دستگاه‌های اجرایی.
4-2- مدیریت ارتباط شبکه‌ای سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات.
4-3- راهبری استقرار و استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی کشور.

موضوع استراتژیک5- آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونیک
5-1- طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران،کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران ارائه خدمات دولتی.
5-2- طراحی و راهبری اجرای برنامه فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

موضوع استراتژیک6- پایش، سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی در کشور
6-1- تدوین ضوابط ارزیابی دولت الکترونیک در چارچوب ضوابط و شاخص‌های UNDP و انجام ارزیابی سالانه.
6-2- تدوین ضوابط و شاخص‌های ارزیابی توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی و رتبه‌بندی آن¬ها.
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/16
تعداد بازدید:
2437
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal