سیمای جهاد کشاورزی سال 97-98
                       

سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

 

سیمای کشاورزی سال 97-98

 
                       

ارزش کل محصولات کشاورزی در سال 1398 با تولید 0.942625میلیون تن بالغ بر233022 میلیارد ریال می باشد .

 
                       
                       

مساحت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد «واحد : هکتار»

 
 

اراضی کشاورزی (زیرکشت)

جنگل

مرتع

بیابان

   
 

272,000

873,604

552,000

40,027

   
                       

مساحت اراضی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

 

«اراضی زراعی آبی : 45890 هکتار » «اراضی زراعی دیم : 112379هکتار » « باغات میوه دیم : 6104هکتار »

 

«باغات میوه آبی : 33433 هکتار » «آیش : 74194هکتار »

 
                       
                       

« سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات کشاورزی و دامی سال 97-98 »

 

محصولات باغی

 

محصولات زراعی

 

تولیدات دامی

 

سطح زیر کشت 39.756 هکتار

 

سطح زیر کشت 158.269هزار هکتار

 

میزان تولید 129هزار تن

 

میزان تولید 285.080 هزار تن

 

میزان تولید 513.445 هزار تن

   
                       
                       

جدول (1) صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398

 

گروه

پروانه تاسیس

پروانه بهره برداری

 

تعداد (فقره)

اشتغال (نفر)

ظرفیت (هزارتن)

تعداد (فقره)

اشتغال (نفر)

ظرفیت (هزارتن)

تعداد واحد فعال

تعداد واحد غیر فعال

 

محصولات باغی

129

1,535

107

30

323

24

30

18

 

محصولات زراعی

176

1,708

51

129

668

146

129

0

 

محصولات دام وطیور

89

1,060

54

30

419

51

30

28

 

محصولات شیلاتی

4

149

29

1

11

1

0

1

 

خوراک دام و طیور

17

211

54

2

25

22

0

2

 

سردخانه

48

1,056

122

18

148

22

18

0

 

کود

21

242

25

4

40

8

0

4

 

جمع

484

5,961

442

214

1,634

273

214

53

 
                       
                       

جدول (2) محصولات زراعی کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398

     

نام محصول

سطح زیر کشت آبی (هکتار)

میزان تولید آبی (تن)

سطح زیر کشت دیم (هکتار)

میزان تولید دیم (تن)

مجموع سطح زیر کشت

مجموع میزان تولید

     

دیگر محصولات(زراعی)

4,601

187,573

4,145

2,774

8,746

190,347

     

نباتات علوفه ای

4,590

65,324

168

353

4,758

65,677

     

دانه های روغنی

1,774

2,945

66

63

1,840

3,008

     

برنج

4,743

28,934

0

0

4,743

28,934

     

پنبه

0

0

0

0

0

0

     

پیاز

102

2,651

0

0

102

2,651

     

ذرت دانه ای و بذری

4,850

43,650

0

0

4,850

43,650

     

چغندرقند

0

0

0

0

0

0

     

جو

3,200

10,150

30,000

28,955

33,200

39,105

     

سیب زمینی

30

1,178

0

0

30

1,178

     

گندم

22,000

67,770

78,000

71,125

100,000

138,895

     

جمع محصولات

45,890

410,175

112,379

 

158,269

513,445

     
                       
                       

جدول (3) محصولات باغی کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398

     

نام محصول

سطح زیر کشت آبی (هکتار)

میزان تولید آبی (تن)

سطح زیر کشت دیم (هکتار)

میزان تولید دیم (تن)

مجموع سطح زیر کشت

مجموع میزان تولید

     

محصولات گلخانه ای

32

5,113

0

0

32

5,113

     

دیگرمحصولات(باغی)

10,689

17,053

2,334

0

13,023

17,053

     

زیتون

851

353

0

0

851

353

     

زعفران

6

0

0

0

6

0

     

انار

812

8,964

0

0

812

8,964

     

خرما

112

246

0

0

112

246

     

پسته

0

0

0

0

0

0

     

انگور

1,395

30,360

3,770

4,855

5,165

35,215

     

هسته دار

2,034

19,220

0

0

2,034

19,220

     

میوه های دانه دار(به جزء سیب)

83

536

0

0

83

536

     

سیب

6,515

123,000

0

0

6,515

123,000

     

مرکبات

10,861

74,639

0

0

10,861

74,639

     

جمع محصولات

33,390

279,484

6,104

4,855

39,494

284,339

     
                       
                       

جدول (4) محصولات شیلات و آبزیان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398

   

عنوان

پرورش

تکثیر

صید ماهی(هزار تن)

   

ماهیان گرم آبی

ماهیان سرد آبی

میگو

ماهیان زینتی(قطعه)

ماهی(قطعه)

میگو

   

میزان تولید(هزار تن)

0

15

0

200,000

50,000,000

0

0.02

   

تعداد واحد

0

251

0

1

35

0

50

   
                       
                       

جدول (5) تولید محصولات دامی کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398

     

نام محصول

شیر خام

گوشت قرمز

گوشت مرغ

تخم مرغ

عسل

جمع کل

     

میزان تولید(هزار تن)

96

16

13

4

1

129

     
                       
                       

جدول (6) ظرفیت دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398

گاوداری

پرواربندی گوساله

پرواربندی بره

صنعتی

نیمه صنعتی

صنعتی

نیمه صنعتی

صنعتی

نیمه صنعتی

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

72

40

44

500

98

11

8

160

128

47

0

0

                       
                       

جدول (7) اطلاعات منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد

       

ردیف

عنوان

سطح ( سال 97 )

سطح ( سال 98 )

واحد

       

1

جنگلکاری و احیاء جنگلها و توسعه فضای سبز

820

2,756

هکتار

       

2

تجهیز، نگهداری و مراقبت از پارک های جنگلی

20

25

هکتار

       

3

حفاظت و قرق

250

300

هکتار

       

4

ممیزی اراضی و تفکیک سند

48,210

203,052

هکتار

       

5

تهیه و واگذاری طرحهای مرتعداری

0

2,561

هکتار

       

6

اجرای عملیات آبخیزداری وحفاظت آبخیزها(حوزه سدهای موجود،ساختمان)

7,726

8,693

هکتار

       

7

تولید علوفه در مراتع

0

0

هزار تن

       

8

نهال کاری

220

452

هکتار

       

9

تولید نهال مثمر

0

0

هزار اصله

       

10

تولید نهال غیرمثمر

138,000

275,000

هزار اصله

       

11

اجرای عملیات آبخیزداری وحفاظت آبخیزها(خارج از حوزه سد)

457

757

هکتار

       

12

تثبیت شن و بیابان زدایی

0

0

هکتار

       

13

ایجاد کمر بند حفاظتی

6

9

کیلومتر

       

14

ممیزی و تنسیق مراتع

500

2,262

هکتار

       
                       
                       

جدول (8) فعالیت های بخش آب و خاک استان کهگیلویه و بویراحمد

   

ردیف

عنوان

واحد

اعتبار هزینه شده سال ( 97 ) میلیارد ریال

حجم عملیات سال ( 97 )

اعتبار هزینه شده سال ( 98 ) میلیارد ریال

حجم عملیات سال ( 98 )

   

1

احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی

کیلومتر

14.5

11

95,920

20

   

2

احداث شبکه های آبیاری و رهکشی

هکتار

4.8

35

3,000

200

   

3

احیا و مرمت و لایروبی قنوات

کیلومتر

7.5

12

29,390

2

   

4

تجهیز و یکچارجه سازی اراضی سنتی

هکتار

0.2

15

0

0

   

5

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

هکتار

178.0

1.8

479,800

2,000

   

6

مطالعه و اجرای طرح های کوچک زودبازه تامین آب

میلیون متر مکعب

183.5

13

159,263

6.5

   

7

پوشش انهار سنتی

کیلومتر

0.0

0

0

0

   

8

احداث جاده دسترسی بین مزارع

کیلومتر

10.2

13

64,093

22

   

9

تجهیز و نوسازی اراضی پایاب سد ها (مدرن)

هکتار

0.0

0

0

0

   
                       
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/19
تعداد بازدید:
397
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal