خدمات الکترونیکی شناسه(کد) دار

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

دسترسی به خدمت

۱

ساماندهی دامداری های روستایی، عشایری و غیر صنعتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۰

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲

صدور شناسنامه زنبورداری

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۱

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳

صدور شناسه و شناسنامه دام

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۲

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴

صدور مجوز ایجاد مراکز تولید موادژنی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۴

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۵

صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر تخمگذار

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۵

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۶

صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۶

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۷

صدور مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۷

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۸

صدور مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژنی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۸

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۹

صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰۹

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۰

صدور و تمدید پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۱۰

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۱

صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۱۱

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۲

انتقال مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۱۲

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۳

ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۱۳

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۴

صدور و تمدید پروانه های بهداشتی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۱۴

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۵

صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۱۵

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۶

مجوز تغییر کاربری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

۱۳۰۲۱۱۸۲۱۱۶

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۷

صدور مجوز فعالیت مراکز DHI

۱۳۰۲۱۱۸۳۱۰۱

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۸

پروانه تأسیس آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور

۱۳۰۲۱۱۸۳۱۰۲

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۱۹

آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی

۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۰

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۰

بررسی و تأیید نقشه های جایگاه دام واحدهای صنعتی بزرگ

۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۱

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۱

تأییدیه استفاده از معافیت گمرکی تجهیزات دامپروری وارداتی

۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۲

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۲

تخصیص سهمیه سوخت

 

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۳

حمایت از بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری

۱۳۰۳۱۱۸۴۱۰۴

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۴

حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده ها و خوراک دام و طیور

۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۵

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۵

خدمات حمایتی زنبور عسل

۱۳۰۲۱۱۸۴۱۰۶

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۶

ارائه مجوز احداث باغ زعفران

۱۳۰۲۱۱۸۵۱۰۰

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۷

ارائه مجوز احداث باغ گیاهان دارویی

۱۳۰۲۱۱۸۵۱۰۱

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۸

تائیدیه معافیت گمرکی واردات تجهیزات و ماشین آلات باغبانی

۱۳۰۲۱۱۸۵۱۰۲

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۲۹

تائیدیه واردات محصولات باغی (انواع میوه ها،گیاهان دارویی و زینتی، اندام های تکثیری و نهاده ها و ...)

۱۳۰۱۱۱۸۵۱۰۵

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۰

تائیدیه صادرات محصولات باغی (انواع میوه ها،گیاهان دارویی ، اندام های تکثیری و نهاده ها و ...)

۱۳۰۱۱۱۸۵۱۰۶

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۱

تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادری به موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

۱۳۰۲۱۱۸۵۱۰۷

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۲

تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد کشت بافت گیاهی به موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

۱۳۰۲۱۱۸۵۱۰۸

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۳

ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح های حوزه امور باغبانی

۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۰

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۴

ارائه خدمات از طریق صندوق های ملی محصولی حمایت از سرمایه گذاری به تشکل های ملی غیردولتی در حوزه باغبانی

۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۱

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۵

پیشنهاد و تدوین استانداردهای محصولات باغی برای سازمان های استاندارد ایران

۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۲

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۶

ارائه خدمات فنی، تخصصی کاشت،داشت، برداشت و پس از برداشت محصولات باغی

۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۳

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۷

حمایت و تشویق تولیدکنندگان حوزه باغبانی برای بیمه کردن محصولات، تجهیزات و اماکن تولیدی

۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۴

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۸

تائیدیه معرفی نامه طرح های اولویت دار تولیدی حوزه باغبانی به صندوق توسعه ملی برای تسهیلات

۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۵

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۳۹

برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی بهره برداران باغبانی کشور

۱۸۰۵۱۱۸۶۱۰۶

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۰

ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلند مدت)

۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۷

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۱

توزیع بذر

۱۳۰۲۱۱۸۷۱۰۰

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۲

صدور مجوزها و پروانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

۱۳۰۲۱۱۹۳۰۰۰

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۳

صدور پروانه تاسیس تشکل‌های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (شرکت فنی- تخصصی مکانیزاسیون)

۱۳۰۲۱۱۸۸۱۰۳

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۴

صدور پروانه بهره برداری تشکل‌های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (شرکت فنی- تخصصی مکانیزاسیون)

۱۳۰۲۱۱۸۸۱۰۴

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۵

صدور مجوز فعالیت شرکت‌های تامین و تولید بذر

۱۳۰۲۱۱۸۸۱۰۱

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۶

صدور گواهی استاندارد ماشین آلات و ادوات نوین

۱۳۰۲۱۱۸۸۱۰۲

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۷

صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم آبیاری

۱۳۰۲۱۱۸۹۱۰۰

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۸

صدور مجوز عرضه محصولات برای تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن

۱۳۰۲۱۱۸۹۱۰۱

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۴۹

صدور مجوز عرضه محصولات برای واردکنندگان لوازم آبیاری

۱۳۰۲۱۱۸۹۱۰۲

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۵۰

اجرای سامانه نوین آبیاری

۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۰

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۵۱

احداث باغ دیم در اراضی شیب دار

در حال پیگیری

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۵۲

احداث گلخانه کوچک مقیاس

 

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۵۳

پایگاه پایش مزارع شاخص و ایجاد توصیه فنی منطقه ای

 

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

۵۴

تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی(سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی)

۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۸

برای استفاده از این خدمت " اینجا " را کلیک نمائید

تاریخ به روزرسانی:
1398/03/30
تعداد بازدید:
3061
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal