نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse کهکیلویهکهکیلویه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
ریاست سازمان
نمایندگی ولی فقیه
روابط عمومی
سیمای جهاد کشاورزی
انتصابات
شهرستان‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت‌ها</span>معاونت‌ها
Collapse معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادیمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
مدیریت امور بودجه
مدیریت امور سرمایه گذاری
اداره آمار و فناوری اطلاعات
Collapse معاونت تولیدات دامیمعاونت تولیدات دامی
مدیریت امور دام
مدیریت امور طیور
Collapse معاونت مدیریت منابع انسانیمعاونت مدیریت منابع انسانی
مدیریت امور مالی
مدیریت امور اداری
مدیریت امور پشتیبانی
Collapse معاونت بهبود تولیدات گیاهیمعاونت بهبود تولیدات گیاهی
حفظ نباتات
زراعت
باغبانی
امور فنی و مکانیزاسیون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت های مستقل</span>مدیریت های مستقل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور اراضی</span>مدیریت امور اراضی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی مدیر و کارکنان</span>معرفی مدیر و کارکنان
مدیر امور اراضی
کارکنان مدیریت امور اراضی
شرح وظایف
تاریخچه تشکیل هیئت 7 نفره
سامانه 131
مدیریت صنایع کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت هماهنگی ترویج</span>مدیریت هماهنگی ترویج
مدیر ترویج
کارکنان مدیریت ترویج
مدیریت بازرسی و عملکرد
مدیریت شیلات و آبزیان
مدیریت آب و خاک
مدیریت حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی</span>معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آمار و فنآوری اطلاعات</span>اداره آمار و فنآوری اطلاعات
شرح وظایف
رئیس اداره آمار و فنآوری اطلاعات
مسئول واحد آمار
مشخصات کارکنان
بانک اطلاعات آماری
گالری عکس ورزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور سرمایه گذاری</span>مدیریت امور سرمایه گذاری
شرح وظایف
مدیریت برنامه و بودجه
اداره بحران و مخاطرات کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت‌های مستقل</span>مدیریت‌های مستقل
آب و خاک و امور فنی مهندسی
صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون
هماهنگی ترویج کشاورزی
امور اراضی
Collapse ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایاتارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
شرح وظایف
قوانین و مقررات
اطلاعیه
تنظیم بازار محصولات
مدیریت امور شیلات و آبزیان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیند اداری ارباب رجوع</span>فرآیند اداری ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اراضی</span>امور اراضی
درخواست تغییر کاربری
واگذاری اراضی برای طرح های کشاورزی
واگذاری زمین جهت طرح‌های غیر کشاورزی
واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی
قلع و قمع
قلع و قمع جدید
مستند‌سازی در امور اراضی
واگذاری اراضی بایر غیر اراضی
کمیسیون نظارت
رسیدگی به اراضی خالصه
رسیدگی به پرونده ها
اداره آمار و برنامه ریزی
اداره نقشه برداری
رسیدگی به پرونده‌های حقوقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حفظ نباتات</span>حفظ نباتات
ترخیص اندام‌های گیاهی
ترخیص محموله‌های وارداتی
صادرات محموله‌های کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی و امور اقتصادی </span>برنامه ریزی و امور اقتصادی
ارائه تسهیلات بانکی
تهیه بودجه
پشتیبانی و امنیت شبکه
طرح آمار جاری گندم و جو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صنایع کشاورزی</span>صنایع کشاورزی
صدور پروانه تاسیس مکانیزاسیون
صدور مجوز فرآوری محصولات کشاورزی
ارزیابی عملکرد
نظرسنجی از ارباب رجوع
امور پیمان‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور حقوقی</span>امور حقوقی
امور حقوقی
تایید قراردادهای دولتی سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترویج</span>ترویج
تبلیغات مصرف
ترویج کشاورزی
بسیج کشاورزی
آموزش روستائیان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
آب و خاک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
سامانه فیش حقوقی
سامانه درخواست تسهیلات بانکی
سامانه تعاملی ارزیابی عملکرد
سامانه شناسنامه بهره بردار
صفحه ارتباط با بهره‌برداران
حمایت از مشاغل خانگی
درخواست تغییر کاربری اراضی
طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری
پایش عوامل خسارت زای گیاهی
خدمات الکترونیکی بخش کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات قابل ارائه در سارمان</span>خدمات قابل ارائه در سارمان
خدمات ارباب رجوع بدون شناسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات قابل ارائه به همکاران</span>خدمات قابل ارائه به همکاران
حقوق و دستمزد
سایت تامین اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری
خدمات ارباب رجوع با شناسه
عناوین خدمات الکترونیکی
عناوین خدمات غیرالکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اراضی </span>اراضی
فرم تکریم ارباب رجوع
آیین‌نامه‌های واگذاری
آیین نامه تغییر کاربری
امور دام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آب و خاک</span>آب و خاک
پرسش‌نامه رتبه بندی تولیدکنندگان
پرسش‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
پرسش‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
پرسش‌نامه رتبه بندی شرکت‌های تولیدکننده
باغبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حفظ نباتات</span>حفظ نباتات
فرم تقاضای بازرسی
فلوچارت صادرات
گواهی قرنطینه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیلات</span>شیلات
مستند سازی بازار آبزیان
صنایع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طیور</span>طیور
دستورالعمل کیک گوشتی
دستورالعمل مرغ گوشتی
دستورالعمل فواصل
سیاست‌های اجرایی سال 95
دستورالعمل سوخت مرغداری‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مکانیزاسیون</span>مکانیزاسیون
چگونگی تخمین مساحت هانگار
جدول محاسبات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرسش‌های متداول</span>پرسش‌های متداول
اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه
امور دام
امور سرمایه گذاری
امور باغبانی
ترویج کشاورزی
حفظ نباتات
زراعت
مدیریت صنایع کشاورزی
مکانیزه کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرستانها</span>شهرستانها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گچساران</span>گچساران
مدیرگچساران
مشخصات کارکنان
آشنایی با گچسارانوزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal